Ελεύθεροι και ίσοι για να γίνετε ισχυρότεροι
logo.jpg

Ελεύθεροι και ίσοι για να γίνετε ισχυρότεροι – ο κάθε αγοραστής μπορεί να οργανωθεί σε ομάδες για να γίνει ίσος μέτοχος πάνω σε ένα μέρος των πωλητών: Μια πρόταση για ρυθμίσεις για ίση κατοχή μετοχών, σύμφωνα μια συμφωνία συμβόλαιο με τον περιορισμό 6 σημείων – που δημιουργεί μια νέα ισορροπία ανάμεσα σε άτομα και τις ομάδες τους για ένα εναλλακτικό χρηματιστήριο από τα κάτω, για παράδειγμα καταναλωτών που κατέχουν ίσα μερίδια των πωλητών.
Ο στόχος του σύντομου αυτού άρθρου είναι ότι η δυνατότητα συσσωμάτωσης απεριόριστης εξουσίας (διευθύνσεις εξουσίας, θρησκευτικές, οικονομικές ή άλλες) είναι ο παράγοντας του κακού –επόμενα ο στόχος πρέπει να είναι πάντα η αποκέντρωση και το μέσο θα έπρεπε να είναι η εφαρμογή ρυθμίσεων για εναλλακτικό χρηματιστήριο που στηρίζεται στα ακόλουθα 6 σημεία (http://is-with.wikidot.com/what-comcom-is-in-6-points-greek and http://is-with.wikidot.com/6-points).
Εννοιολογικά: το να είναι κανείς ComComιστής σημαίνει να είναι ταυτόχρονα ελεύθερος καπιταλιστής και ίσος σοσιαλιστής. (το ComCom είναι σύντμηση του COMmon COMpany). Για περισσότερες λεπτομέρειες ψάξτε στο Yes I Am Angry.
Θεωρητικά: Η κατοχή ίσων μετοχών έχει σαν αποτέλεσμα ανταγωνιστικές ομάδες, αλλά η αλληλεγγύη μέσα σε κάθε ομάδα, η διαφάνεια της ικανοποίησης με διασταυρωνόμενη γονιμοποίηση μέσα από τα διερχόμενα άτομα ανάμεσα στις ομάδες και με την ανάδειξη μικρών ομάδων σε ίσους κατόχους σε μεγαλύτερη ομάδα, ενώ παλεύουν ενάντια στους κατόχους των περισσότερων μέσων παραγωγής, αρά όχι πλέον, ή όχι μόνον σε (διασπασμένες) ομογενείς και κλειστές ομάδες συμφερόντων, όπως οι εργάτες, αλλά σε ανοικτές ποικίλες και ανοικτές ομάδες, όπως οι αγοραστές, το οποίο βρίσκεται σε συσχέτιση με την χαρτογράφηση των διαμαρτυρομένων του “occupy” που τραβούν μια μόνο κύρια γραμμή ανάμεσα στο 99% (καταναλωτές) ενάντια στο 1% (κατόχους των περισσότερων μέσων και μετοχών της παραγωγής).
Πολιτικά: Ένας σοφός πολιτικός θα πιέσει για περιορισμό όλων των κυβερνητικών μέσα και γύρω από την εθνικοποίηση, ιδιωτικοποίηση, εγγύηση και παραγραφή του χρέους ώστε να κάνει αυτούς για του οποίους θα γίνει μια τέτοια ενέργεια (δηλαδή τον λαό και όχι τους λίγους που διαθέτουν τεράστια δύναμη) να γίνουν ίσοι μέτοχοι στους δικαιούχους τέτοιων κυβερνητικών ενεργειών. Για παραπέρα λεπτομέρειες ψάξτε στο GovComCom.
Ακόμα και αν ο στόχος φαίνεται μακρινός, το ξεκίνημα και η πραγματοποίηση είναι δυνατή κάθε στιγμή, κτίζεται (http://buildup.wikidot.com/) μέσα από την ίση κατοχή μετοχών σε λίστες – mailing lists – (http://yes-again-we-can.wikidot.com/), μέσα από χρήστες που γίνονται ίσοι μέτοχοι σε κοινωνικά δίκτυα, αναγνώστες εφημερίδων, αγοραστές στη διαδικτυακή εμπορία ή και καταθέτες τραπεζών, καθώς και ενορχηστρωμένο μποϋκοτάζ (http://yes-i-am-angry.wikidot.com/), προκειμένου να επιβάλει ίση κατοχή μετοχών σε τμήματα αυτών και άλλων ενοτήτων.
Γιατί να κατέχονται ίσες μετοχές όπως στο χρηματιστήριο και να μην υπάρχει ίση ψήφος όπως σε ένα συνεταιρισμό ή σε μια δημοκρατική χώρα και ποια είναι ακριβώς η διαφορά;
Ανεξάρτητα, ο ίσος μέτοχος κατά την έξοδό του καθορίζει την τιμή όλων των μετοχώντης ομάδας και επόμενα και την εκτελεστική εξουσία όλων των άλλων μελών που δίνει μια τελείως καινούργια δύναμη σε κάθε άτομο και σε μειονότητα μέσα στην ομάδα.
Τόσο το ιδιωτικό συμφέρον (μέσα από την κατοχή μετοχής) και το κοινό συμφέρον (μέσα από την ισότιμη κατοχή) προκύπτουν από την ακριβώς ίδια θέση της ίσης κατοχής μετοχών.
Ο ίσος μέτοχος βρίσκεται σε μια θέση WinWin τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο από την ομάδα.
Πώς να προστατευτεί η ομάδα ή τι είναι ο περιορισμός κατοχής μετοχών;
Όπως και στον ανοικτό κώδικα, απαγορεύεται η αλλαγή οιουδήποτε από τα 6 σημεία αφού η πώληση μετοχής επιτρέπεται σε αγοραστή που αποδέχεται τα σημεία και επόμενα για παράδειγμα μια εταιρεία δεν μπορεί να αγοράσει όλη την επιχείρηση.
Η κατοχή μιας τέτοιας μετοχής είναι συνδεδεμένη με σταθερά κριτήρια – για παράδειγμα την απαγόρευση του ρατσισμού ή για κάθε μέτοχο καθορίζεται ένα μέγιστο περιουσιακής ιδιοκτησίας.
Τα περιθώρια μεταβολής της τιμής της μετοχής είναι ανάλογη προς την δύναμη του μέλους όταν πολλαπλασιαστεί με μια σταθερά που αντικατοπτρίζει την δυνατότητα διακυμάνσεων της αξίας της εταιρείας, για παράδειγμα οι διακυμάνσεις της τιμής θα εκτείνεται από 9$ μέχρι 11$, με δέκα ισότιμους μετόχους όταν η τιμή της μετοχής είναι ίση με 10$ και η τιμή της σταθεράς είναι ίση με ένα.
Η ομάδα έχει το προνόμιο να είναι ο πρώτος αγοραστής οποιασδήποτε μετοχής.
Σε όλα τα επίπεδα κατοχής, ένα άτομο δεν μπορεί να κατέχει περισσότερο από μια ίση κατοχή μετοχής (μια θέση ισότιμου ιδιοκτήτη), και αν προστεθούν όλοι μαζί, ο αριομός των ισότιμων ιδιοκτητών καθορίζεται αυτόματα μόνο από τους ισότιμους ιδιοκτήτες και όλοι οι ιδιοκτήτες μπορούν να κατέχουν το σύνολο της μονάδας ή μέρος αυτής,
είτε όπου η αναλογία του μεριδίου των ισότιμων ιδιοκτητών (d, όπου 1 <= 0 < 0) είναι μια σταθερά,
είτε όπου η είσοδος στην ομάδα είναι πρώτα στη θέση του ισότιμου ιδιοκτήτη και μόνο από αυτή την θέση μαζί με άλλους μπορεί να κατέχει κάποιος μια μη ισότιμη θέση (σαν κανονικός ιδιοκτήτης).

Η ιδέα λαμβάνει υπόψη της δυο τύπους νομισμάτων: ισότιμο κέρμα που αξιολογεί την ίση κατοχή (των ίσων ιδιοκτητών) και κέρμα αντικειμένου που αξιολογεί υπηρεσίες, προϊόντα και επιχειρήσεις, όπου οι ίσοι μέτοχοι κατέχουν μικρές επιχειρήσεις που όλες μαζί κατέχουν μια μεγαλύτερη εταιρεία (δες το σχήμα αυτό) και παράλληλα είναι ή αντιπροσωπεύουν τμήματα στην μεγαλύτερη, έτσι ώστε
τα αντικείμενα που μετακινούνται ανάμεσα σε τμήματα να αξιολογούνται με κέρματα αντικειμένων,
η κατοχή μέσα στις ομάδες που αντιπροσωπεύουν τα τμήματα αξιολογούνται από ισότιμα κέρματα και
όπου και οι δυο τύποι κερμάτων μπορούν να αξιολογούν ο ένας τον άλλον.
Ένα ανοικτό ερώτημα (http://is-with.wikidot.com/6-points#c5): Είναι η προσωπική συμφωνία αρκετή για την σύνδεση σε ένα αυτόνομο σύστημα (επίσης και εκτός φορολογίας) μέσα από ισότιμο κέρμα και κέρμα αντικειμένου και μπορούν τέτοια κέρματα να παραχθούν όπως το BitCoin;

Συμπέρασμα: Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια οικονομία ελεύθερη από τους κατόχους κεφαλαίου και χωρίς κυβέρνηση, μέσα από ένα νέο οικονομικό σύστημα, που ανήκει μόνο στο κοινό και ο καθένας μπορεί να ξεκινήσει να το κάνει αμέσως!
Για την δημιουργία περισσότερης διαφοροποίησης, διανομή και διευκρινήσεις, παρακαλώ συνδεθείτε και να για να γίνετε ισότιμος ιδιοκτήτης στο ComCom συμβούλου (http://common-companies-consultants.wikidot.com).
Στην ιδέα του προγραμματιστή και κάτω από την ακόλουθη (cc) άδεια (http://creativecommons.org/licenses/bz-nc-sa/3.0/).

born
created: 20 Apr 2013 20:07
tags:
now this site is born :)
Comments: 0, Rating: 0

You should be logged in to clone a site.

By hcomcomisthcomcomist, on 08 Apr 2013 04:25 history Tags: home

comcomized-logo.png

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License